Lebanon

  • Información de contacto
  • Información de la organización
  • Recursos
  • Información complementaria

Armenian Relief Cross of Libanon, ARCL

Número de teléfono: 961 126 5359

Número de fax: 961 126 5359

Dirección postal
Araxi Boulghourjian Socio-medical Centre, 4th Floor, Lebanon Bourj Hammoud Assaf Khoury St. Beirut

Domicilio
P.O.Box 80680 Beirut Lebanon

País
Lebanon

URL de la institución
http://www.lokh.org/

 

Cancel